Co bardzo cieszy, rynek biznesowy Polsce ma się coraz lepiej i rozwija się coraz szybciej? Jak pokazują badania pracownicy są coraz lepiej wykształceni i coraz bardziej pewni swoich umiejętności? Ale co za tym idzie, nie przywiązują się do swoich miejsc pracy i do swoich firm, tylko bez żadnych sentymentów, pozwalają sobie na przejście do konkurencyjnej dla nich pracy. Ale to, że pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich umiejętności pociąga za sobą fakt, że są także bardziej świadomi tego, że jeśli firma nie daje im możliwości rozwoju, to mogą zerwać umowę, nawet, jeśli zawarte są w niej kary za przedwczesną rezygnację, bez żadnych konsekwencji. Dlatego większe korporacje chcąc jak najdłużej zatrzymać u siebie pracowników starają się stworzyć atmosferę typu, gdzie ci będzie lepiej, jak nie u nas. Udaje im się to, albo nie. Jeśli założenie przedsiębiorstwa jest takie, że awansuje osoba, która będzie rozwijała się na własną rękę, może być motywacją dla pracowników, ale żaden specjalista, fachowiec od jakiejkolwiek dziedziny nie będzie chciał zostać w miejscu, w którym tak podchodzi się do umiejętności. Warto o tym pamiętać, kiedy chcemy zakładać swoją firmę i zatrudniać ludzi. I chociaż niekiedy pracownicy traktują szkolenia, jako karę to jednak powinny być one wpisane w zasady firmy.